top of page
Search
  • SAJK

Koronakriisi painaa alkoholialaa, nyt ei ole veronkorotuksen aikaAlkoholiveron korotus syö juoma-alan kannattavuutta ja uhkaa työpaikkoja – juuri kun taloutta pitäisi elvyttää, toimialaan aiotaan kohdistaa lisää rasitteita.


Alkoholiveron korotus keskellä syvää, koronapandemiasta johtuvaa talouden kriisiä uhkaa alkoholijuoma-alan tulevaisuutta. Ensi vuoden alkuun kaavailtu, noin 5 prosentin suuruinen lisäys alkoholin valmisteverotukseen saattaa vaikuttaa valtiontalouden kannalta vaatimattomalta, mutta yhdistettynä Suomen entuudestaan ennätyskorkeaan verotasoon korotus vie pohjan toimialan kannattavuudelta. Jo nyt Suomessa verotetaan viinejä 4,4 kertaa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja väkeviä lähes kolminkertaisesti muiden jäsenmaiden keskiarvoon nähden.


Veronkorotuksella riskeerataan vuoden 2020 hyvä kehitys alkoholiverotuotoissa. Juomien vähittäismyynti on korona-aikana kasvanut, mikä on lisännyt yksistään Alkon tammi-heinäkuussa valtiolle tulouttamia valmistevero- ja arvonlisäverotuottoja jo noin 50 miljoonalla eurolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Verotuottoa lisää päivittäistavarakaupassa myytyjen, enintään 5,5 -tilavuusprosenttisten juomien myynti, joka myös on kasvanut. Verotuoton lisäys on seurausta matkustajatuonnin vähenemisestä, joka ennen pandemiaa oli noin 15 % kokonaiskulutuksesta.


Matkustajatuonnin vähenemisestä ja ravintoloiden aukiolon rajoittamisesta johtuva vähittäiskulutuksen kasvu ei ole korvannut anniskelun keskeytyksestä koituneita menetyksiä alan yrityksille. Lähes kaikkien liikevaihto on laskenut koronan vuoksi, joidenkin kohdalla jopa 90 %. Myös alkoholiviennin tilanne on vaikea. Kotimaisen juomateollisuuden suotuisat kasvunäkymät ja kalliit investoinnit ovat valumassa tyhjiin. Koronakriisi on maailmanlaajuinen, ja monissa vientimaissa jakelukanavat ovat olleet kiinni.


Alkoholiala on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa suoraan työtä noin 3000 hengelle, mutta epäsuorasti kymmenille tuhansille niin anniskelun piirissä, vähittäismyynnissä kuin kotimaisen juomateollisuuden kautta maataloudessakin. Monien muiden tavoin alkoholialan yritykset ovat koronan vuoksi joutuneet lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöään.


Alkoholiveroa ei tule tässä tilanteessa korottaa, vaan on odotettava pandemiasta johtuvien näkymien selkenemistä ja talouden elpymistä.

93 views0 comments

コメント


bottom of page