Alkoholiveron korotuksista on pidättäydyttävä

Alkoholin valmisteverotus on Suomessa EU:n korkeimpia. Väkevien alkoholijuomien verotus on Suomea kovempi vain Ruotsissa ja viinien verotus Suomen tasoa korkeampi vain Irlannissa.

Alkoholin korkea hinta lähialueisiin verrattuna lisää matkustajatuonnin houkuttelevuutta. Suomen valtio menettää vuosittain noin 300 milj. euroa alkoholi- ja arvonlisäverotuloja matkustajatuonnin vuoksi.

25 % täällä kulutetuista väkevistä juomista ja 15 % viineistä tuodaan maamme ulkopuolelta, lähinnä Virosta. Viron kautta maahamme tulevasta alkoholista noin 25 % on peräisin Latviasta saakka.

 

Viron ja Latvian veronalennusten vuoksi Suomessa on noudatettava hallitusohjelmaan kirjattua päätöstä seurata lähialueiden alkoholi- ja veropoliittista kehitystä. Mahdollisia maltillisia korotuspäätöksiä voi tehdä vain perustellusti ja pitkäjänteisesti siten, ettei pistekorotuksilla suunnata painetta yksittäisiin  juomaryhmiin.

Viennin turhat esteet on poistettava

Suomen alkoholimainontaa koskeva lainsäädäntö estää suomalaisia valmistajia markkinoimasta tuotteitaan ETA-alueella sellaisissa maissa, joissa se paikallisen lainsäädännön puitteissa olisi sallittua. Tästä seuraa epätasainen kilpailuasetelma suhteessa ulkomaisiin valmistajiin. Mainontaa tulisi voida tehdä kohdemaan lainsäädännön mukaisesti. 

Etämyynnin säännöt tulee selkeyttää

Alkoholin etämyyntiä koskeva lainsäädäntö ja käytännöt ovat yhä sekavat, ja ne tulisi selkeyttää. Alkoholin verkkokaupan lisääntyessä epäselvä lainsäädäntö mahdollistaa harmaalla alueella toimimisen. Tilanne on syrjivä ja epäreilu kotimaisille toimijoille.

 

sajk_twitter-kansikuva_82017.png

Matkustajatuonti on 

#KallisOngelma

 

Jokainen alkoholin valmisteverotuksen korotus Suomessa kasvattaa veroeroa ja lisää matkustajatuontia lähialueilta. Virossa alkoholiveron kiristys johti verotuottojen alenemiseen, minkä seurauksena verotusta kevennettiin heinäkuussa 2019. Samasta syystä myös Latvia alensi väkevien alkoholijuomien verotusta. Tässä tilanteessa Suomen tulee nyt tarkkaan arvioida omaa veropolitiikkaansa ja matkustajatuonnin kehitystä. Lue lisää ja katso video

_MG_7119.jpg

Onnistuminen alkoholijuomien viennissä edellyttää maltillista verotusta kotimarkkinalla

 

Suomen elintarvikeviennistä alkoholijuomat muodostavat merkittävän osan, arvoltaan noin 150 miljoonaa euroa. Alkoholialan vientiponnisteluiden hidasteena ovat kuitenkin jatkuvat veronkorotukset, jotka syövät kotimarkkinan kannattavuutta. Lue lisää ja katso video.