top of page

Alkoholiveron korotuksista on pidättäydyttävä

Alkoholin valmisteverotus on Suomessa EU:n korkein väkevissä juomissa ja toiseksi korkein  viineissä.  Puolet EU-maista ei kanna viineistä valmisteveroa lainkaan, ja väkevien verotus on keskimäärin alle puolet Suomen tasosta.

Alkoholin korkea hinta lähialueisiin verrattuna lisää matkustajatuonnin houkuttelevuutta. 

 

Viennin turhat esteet on poistettava

Suomen alkoholimainontaa koskeva lainsäädäntö estää suomalaisia valmistajia markkinoimasta tuotteitaan ETA-alueella sellaisissa maissa, joissa se paikallisen lainsäädännön puitteissa olisi sallittua. Tästä seuraa epätasainen kilpailuasetelma suhteessa ulkomaisiin valmistajiin. Mainontaa tulisi voida tehdä kohdemaan lainsäädännön mukaisesti. 

Etämyynnin säännöt tulee selkeyttää

Alkoholin etämyyntiä koskeva lainsäädäntö ja käytännöt ovat yhä sekavat, ja ne tulisi selkeyttää. Epäselvä lainsäädäntö mahdollistaa ulkomaisille verkkokaupoille harmaalla alueella toimimisen. Tilanne on syrjivä ja epäreilu kotimaisia toimijoita kohtaan. 

 

sajk_twitter-kansikuva_82017.png

Matkustajatuonti on 

#KallisOngelma

 

Jokainen alkoholin valmisteverotuksen korotus Suomessa kasvattaa veroeroa ja lisää matkustajatuontia lähialueilta. Virossa alkoholiveron kiristys johti verotuottojen alenemiseen, minkä seurauksena verotusta kevennettiin heinäkuussa 2019. Samasta syystä myös Latvia alensi väkevien alkoholijuomien verotusta. Tässä tilanteessa Suomen tulee nyt tarkkaan arvioida omaa veropolitiikkaansa ja matkustajatuonnin kehitystä. Lue lisää ja katso video

_MG_7119.jpg

Onnistuminen alkoholijuomien viennissä edellyttää maltillista verotusta kotimarkkinalla

 

Suomen elintarvikeviennistä alkoholijuomat muodostavat merkittävän osan, arvoltaan noin 150 miljoonaa euroa. Alkoholialan vientiponnisteluiden hidasteena ovat kuitenkin jatkuvat veronkorotukset, jotka syövät kotimarkkinan kannattavuutta. Lue lisää ja katso video.

bottom of page