Suomen

Alkoholijuomakauppa ry.  

Suomen Alkoholijuomakauppa ry (SAJK) on alkoholijuomakaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien edunvalvoja.

Edustamme 32 yritystä ja noin 85 prosenttia viinien ja väkevien kotimaisesta vähittäismyynnistä. Tavoitteemme on parantaa kotimarkkinan toimivuutta ja jäsentemme kilpailukykyä sekä edistää vastuullista alkoholikulttuuria. 

 

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä suomalainen oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka toimii alkoholijuomakaupan alalla. Jäsenyyshakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus, Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan. 

 

Toimintamalli

SAJK:n toiminnanjohtajan ja hallituksen tukena ovat työryhmät, joissa syvennetään vastuullisuus-, viestintä- ja vähittäismyyntiin liittyviä asioita, Lisäksi valmistajilla on oma ryhmänsä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on nimetty vastuualue ja henkilökohtainen varajäsen. 

Kansainväliset verkostot

Alkoholijuomat ovat yksi elintarviketeollisuuden kansainvälisimmistä 

toimialoista,

SAJK on jäsen spiritsEUROPEssa, joka edustaa tislattuja alkoholijuomia valmistavia yrityksiä ja yhteisöjä. Järjestö on alkoholiteollisuuden ääni EU:ssa, ja pyrkii parantamaan alkoholijuomien tuotanto-, markkinointi- ja 

myyntiolosuhteita.

Lisäksi SAJK kuuluu Euroopan viinien ja väkevien alkoholijuomien maahantuojien ja jakelijoiden järjestöön (European Federation for Wine and Spirits Importers and Distributors, EWFSID), joka on alan yhdistysten verkosto Euroopassa. Järjestö seuraa alkoholijuomamarkkinoita koskevia säännöksiä ja lakiprosesseja, ja tarjoaa myös mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua EU-tason poliitikkojen ja virkamiesten kanssa,

Alkoholiala Suomessa

  • tuottaa valtiolle 1,5 miljardin euron vuosittaiset verotulot

  • työllistää suoraan 3000 henkeä ja välillisesti erityisesti kaupassa, ravintola- ja matkailualalla

  • vie tuotteitaan ulkomaille 150 miljoonan euron arvosta, ja asiantuntijoiden mukaan potentiaalia olisi arvon kaksinkertaistamiseen

  • tuo kuluttajan ulottuville erittäin laajan valikoiman tuotteita