top of page

Puhutaan alkoholista 

puhutaanalkoholista_uusi_sivusto.JPG

puhutaanalkoholista.fi -ohjelma tähtää nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisyyn

 

Puhutaan alkoholista on kouluille suunnattu opetusmateriaali, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloitusikää myöhemmäksi.

Monet nuoret suhtautuvat alkoholinkäyttöön ympäristön ja kaveripiirin luoman sosiaalisen paineen ja arvomaailman mukaisesti. Puhutaan alkoholista on uudenlainen, joustava ja monipuolinen opetusmateriaali, joka on suunnattu perusopetuksen yläluokille (13-17 -vuotiaille nuorille). Kieltojen ja rajoitusten sijaan se rohkaisee nuoria yhdessä miettimään juomiseen liittyviä kokemuksia ja käsityksiä.

Avoin keskustelu selkeyttää niitä syitä, miksi alkoholinkäytön aloittamista kannattaa siirtää myöhemmäksi, aikuisiälle saakka. Tarkoituksena on vaikuttaa nuorten asenteisiin niin, että he suhtautuisivat alkoholiin maltillisesti ja järkevästi. Puhutaan alkoholista koostuu pääosin harjoituksista, joiden avulla nuoret saavat lisää valmiuksia valita toimintatapansa itsenäisesti, kestämään sosiaalista painostusta ja ryhmäpainetta.

Opettajille Puhutaan alkoholista -materiaali tarjoaa käyttövalmiin työkalun nuorten elämään liittyvien vaikeiden asioiden käsittelyyn. Ohjelma on laadittu yhteistyössä ammattikasvattajien ja opetushenkilöstön kanssa. Vastaavanlainen aineisto on käytössä kouluissa Ruotsissa ja Tanskassa, missä se on saanut hyvän vastaanoton.

Opetusmateriaali on julkaistu sähköisenä kirjana. Aineiston voi ladata ja tulostaa ohjelman verkkosivuilta

bottom of page