Search
  • SAJK

Turvallisesti ja vastuullisesti yhdessä

Ravintolasektoriin kohdistuu koronapandemian vuoksi rajoituksia, jotka voivat olla kohtalokkaita yritystoiminnan jatkumiselle. Matkailu- ja ravintolapalvelut ry MaRan mukaan ravintola-alan yrityksissä on tehty kaikki voitava, jotta asiakkaat ja työntekijät voivat olla turvallisesti ravintoloissa. Olisi tärkeää, että myös asiakkaat noudattaisivat korona-ajan lainsäädäntöä ja ravintoloiden sen perusteella antamia ohjeita, jotta yritykset voisivat toimia mahdollisimman normaalisti.


Henkilökunnan antamien turvallisuusohjeiden noudattaminen, käsihygieniasta huolehtiminen ja riittävän etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin auttaa pitämään ravintola-alan yritykset toiminnassa. Ravintoloiden pelastamiseen tarvitaan nyt

yhteispeliä, joten nautitaan alkoholia kohtuudella ja toimitaan vastuullisesti.

1 view

Suomen Alkoholijuomakauppa ry
 

+358 40 588 1067

PL 148/P.O.Box 148

00251 Helsinki, Finland

toimisto@sajk.fi