top of page

Toimitusketjun vastuullisuus - amfori BSCI

Toimitusketjun vastuullisuus

 

Suurimmat asiakkaamme, pohjoismaiset alkoholijuomamonopolit, ovat BSCI:n eli Business Social Compliance Initiativen jäseniä. Monopolien tavarantoimittajat ja niiden myyntiyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan BSCI:n eettisiä periaatteita sekä omissa toiminnoissaan että koko toimitusketjussaan.

BSCI:n ohjelma perustuu ajatukselle, että kansainvälisellä kaupalla on keskeinen asema ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisesti kestävän taloudellisen kasvun takaajana.

BSCI:n toimintaperiaatteet koostuvat periaatteista ja arvoista, jotka heijastelevat BSCI:n jäsenten näkemyksiä ja heidän yhteistyökumppaneihinsa kohdistuvia odotuksia.

BSCI:n eettiset periaatteet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin ihmisoikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista. Periaatteiden tavoitteena on parantaa työolosuhteita läpi koko toimitusketjun — vilja- ja viinitiloilta asiakkaalle asti.

Yritykset, jotka ovat hyväksyneet BSCI:n toimintaperiaatteet, sitoutuvat noudattamaan niitä ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia oman vaikutuspiirinsä puitteissa.


BSCI ja sen jäsenet pyrkivät rakentavaan ja avoimeen vuoropuheluun yhteistyökumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa sosiaalisesti vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi. Tilanteet ja olosuhteet kartoitetaan järjestelmällisen, riippumattoman auditointiprosessin avulla.

Toimitusketjun vastuullisuus on edennyt muutamassa vuodessa paljon. Tässä pieni sanasto ja checklist, jos aihealue on sinulle uusi.

bottom of page