top of page
Search
  • Writer's pictureYlläpito

Vientiä on tuettava sallimalla markkinointiviestintä ulkomailla

Alkoholijuomat ovat suomalaisen elintarviketeollisuuden menestyjiä ja vientivetureita. Vientipotentiaalin täyttyminen edellyttää, että suomalaisille toimijoille sallitaan markkinointiviestintä kohdemaan lainsäädännön mukaan.

Suomalaiset alkoholialan toimijat vievät yhä enenevässä määrin tuotteitaan, erityisesti väkeviä alkoholijuomia ulkomaille ja kohdistavat myös tuotteidensa markkinointia ulkomaille, erityisesti digitaalisissa markkinointikanavissa ETA-alueella. Alkoholijuomien vienti on arvoltaan noin 150 miljoonaa euroa vuodessa, potentiaalin ollessa vielä suurempi.

Tietoyhteiskuntakaari (laki sähköisen viestinnän palveluista, 917/2014) edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä ETA-alueella. Alkoholijuomien markkinointi verkossa ja digitaalisissa palveluissa on Tietoyhteiskuntakaaren tarkoittama tietoyhteiskunnan palvelu.

Tietoyhteiskuntakaaren 175 §:n mukaan Suomen toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että Suomeen sijoittautuneet tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajat noudattavat yhteensovitetulla alalla Suomen lakia myös silloin, kun palvelujen tarjonta kohdistuu yksinomaan tai pääasiassa toiseen ETA-valtioon. Tämän mukaisesti Suomeen sijoittautuneen alkoholijuomia verkossa tai digitaalisena palveluna markkinoivan yhtiön on noudatettava Suomen kansallisen alkoholilain markkinointirajoituksia markkinoidessaan valmistamiaan alkoholijuomia esimerkiksi Saksaan tai Ranskaan. Koska väkevien alkoholijuomien markkinointi on alkoholilain mukaan lähtökohtaisesti kielletty Suomessa, Suomeen sijoittautunut alkoholijuomien valmistaja ei voi markkinoida väkeviä alkoholijuomia toisessa ETA-valtiossa verkossa tai digitaalisen palveluna.

Suomen alkoholipolitiikan tulisi kuitenkin kohdistua vain Suomeen. Ei ole perusteltua, että Suomen alkoholilaki estää ja rajoittaa alkoholijuomien markkinointia ulkomailla, varsinkin kun sen seurauksena Suomeen sijoittautuneen alkoholiteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä heikennetään merkittävästi ETA -vientimarkkinoilla.Alkoholilakia tulisi edellä esitetyillä perusteilla muuttaa siten, että alkoholilain markkinointirajoituksia sovelletaan vain alkoholijuomien markkinointiin Suomessa.

7 views0 comments

Comments


bottom of page