top of page
Search
  • Writer's pictureYlläpito

Energiasisällöt tulevat väkevien alkoholijuomien kuluttajapakkauksiin kolmen vuoden kuluessa


Alkoholivalmistajia ja –maahantuojia edustava Suomen Alkoholijuomakauppa ry (SAJK) on tänään allekirjoittanut kuluttajatietoa koskevan sitoumuksen, jonka mukaan tiedot alkoholijuomien energiasisällöstä tullaan viemään kuluttajapakkauksiin. Yhdistykseen kuuluvat alkoholivalmistajat liittyvät täten niiden merkittävien eurooppalaisten alkoholialan yritysten joukkoon, jotka ovat jo vahvistaneet noudattavansa itsesääntelyohjeistusta. Sitoumus on vapaaehtoinen ja koskee tislattuja ja väkeviä alkoholijuomia.

Alkoholialan tavoitteena on ottaa huomioon kuluttajien tiedontarpeet sekä toimialakohtaiset näkökohdat, ja sovittaa ne voimassa olevaan lainsäädäntöön. EU:n elintarviketietoasetuksen mukaan kuluttajamerkinnät eivät ole pakollisia alkoholijuomissa, mutta alkoholivalmistajien oma-aloitteinen itsesääntelyohjeistus tähtää energiatietojen ilmoittamiseen etiketeissä ja ainesosatietojen julkaisemiseen verkossa.

Sitoumuksen tueksi on laadittu yhteisymmärrysasiakirja (Memorandum of Understanding, Mou), joka sisältää aikataulutetun ja yksityiskohtaisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma etenee nopeassa tahdissa siten, että vuoden 2022 loppuun mennessä 66 % eli kaksi kolmasosaa EU:n markkinoille tuoduista väkevien alkoholijuomien pakkauksista sisältää tiedon energiasisällöstä annoskohtaisesti ja 100 ml kohden.

Alkoholiala on elintarvikesektoreista kansainvälisin, mikä asettaa teknisiä haasteita kaikenlaiselle etiketissä esitetylle tiedolle. Tämän lisäksi alkoholijuoma on harvoin pelkkä eri ainesosien yhdistelmä; käymis- ja valmistusprosessi muuntavat valmistusaineita, jolloin niiden listaaminen ei tarjoa kuluttajalle merkityksellistä informaatiota. ”Eteneminen neuvotteluteitse ja vapaaehtoisuuden pohjata on alalle luonteva tapa toteuttaa vastuullisuutta tässä asiassa”, toteaa Suomen Alkoholijuomakaupan puheenjohtaja Jori Manninen.

Euroopan väkevien alkoholijuomien tuottajia edustava SpiritsEUROPE on ajanut yhteisymmärrysasiakirjan (MoU) laatimista maaliskuusta 2018 lähtien EU:n komission myötävaikutuksella. “Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että SAJK allekirjoittaa sitoumuksen. Se osoittaa sektorimme vahvaa halukkuutta tarjota kuluttajatietoa nopealla aikataululla, yhteisymmärrysasiakirjassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Odotamme innolla, että voimme tarjota apuamme ja tehdä yhteistyötä SAJK:n kanssa käytännön toteutusprosessissa”, sanoo SpiritsEUROPEn toimitusjohtaja Ulrich Adam.

Viineihin kuluttajatiedot tulevat lainsäädännön kautta. Suomessa kuluttaja voi kuitenkin tarkistaa jo nyt kaikkien vähittäismyynnissä olevien, yli 5,5 t-% alkoholijuomien energiapitoisuuden tuotekohtaisesti Alkon myymälöistä sekä Alkon verkkosivuilta. 

28 views0 comments

Comentários


bottom of page