SAJK
 

Virosta juomia trokaavien asiakkaina on myös nuoria

Suomalaiset nuoret juhlivat Virosta tuoduilla juomilla siinä missä aikuisetkin. Koulujen päättäjäispäivänä tehdyn kyselyn mukaan joka kymmenes Helsingissä tavattu nuori joi Virosta tuotuja alkoholijuomia. — Trokari ei kysy papereita, sanoo Tuomas Meriluoto Suomen Alkoholijuomakauppayhdistyksestä.

Lehdistötiedote 12.6.2015

Virosta tuoduilla alkoholijuomilla ei ole ikärajakontrollia. Tämä käy ilmi Tutkimus- ja analysointikeskus TAK:in tekemästä haastattelututkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisnuorten nauttimien alkoholijuomien alkuperämaata koulujen päättäjäispäivänä 30.5.2015.

 

Tutkimus osoitti, että alaikäisilläkin nuorilla on hallussaan Virosta tuotuja alkoholijuomia. Suosituinta tuontijuomien nauttiminen oli 18—19 -vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 15 % ilmoitti alkoholin ostomaaksi Viron. Suomessa alle 20-vuotiaat eivät saa ostaa väkeviä alkoholijuomia vähittäismyynnistä, ja nuorelta näyttäviä asiakkaita pyydetään todistamaan ikänsä sekä Alkoissa että päivittäistavarakaupoissa.

Alkoholialaa huolestuttaa trokareiden nuorisolle välittämä alkoholi. Kysely vahvisti käsitystä, että virolaisen alkoholin nauttiminen on yleisempää tyttöjen keskuudessa, sillä haastattelututkimuksessa nuorten naisten nauttimista alkoholijuomista 16 prosenttia oli tuotu Virosta.

— Nuoriso- ja päihdetyötä tekeviltä tahoilta olemme kuulleet, että rahan lisäksi erityisesti tytöiltä saatetaan vaatia seksiä alkoholin vastineeksi, kertoo Meriluoto.

Nuorten nauttimien alkoholijuomien alkuperää haluttiin selvittää, jotta poliittiset päätöksentekijät puuttuisivat matkustajatuontiin nykyistä jämäkämmin.

— Juomien hakeminen Virosta on toimintamalli, jonka suomalaiset ovat nyt ottaneet tavaksi. Tarvitaan merkittäviä tekoja, koska tällä hetkellä jo viidesosa kokonaiskulutuksesta on valvonnan ja vastuullisuuden ulkopuolella. Sen sijaan haitat koituvat yhteiskunnalle sataprosenttisesti, Meriluoto kommentoi.

Lisätietoja:

Alkoholijuomateollisuusyhdistyksen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK:n teettämässä haastattelututkimuksessa haastateltiin lauantaina 30.5. yhteensä 728 julkisella paikalla tavattua nuorta kello 15 ja 20 välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,6 prosenttiyksikköä. Toteuttajana toimi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.