SAJK
 

Suomen työllisyyttä ja kasvua ei saada uuteen nousuun alkoholiveroa korottamalla

Suomalaisia alkoholijuomien maahantuonti- ja tukkumyyntiyrityksiä edustava Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys SAJK pitää sosiaali- ja terveysministeriön esitystä alkoholiveron korotuksesta vastuuttomana. Korotusten sijaan alkoholiveroa pitää alkaa mahdollisimman pian kohtuullistaa eurooppalaiselle keskitasolle. Mikäli näin ei tehdä, maksavat suomalaiset yhä enemmän alkoholiveroa Viroon, vaikka alkoholista koituvat haitat tulevat meidän yhteiskuntamme maksettavaksi.

Mielipide 14.11.2014

Matkustajatuonnin määrä on tällä vuosikymmenellä noussut tasolle, joka vaarantaa alkoholiteollisuuden ja -kaupan lisäksi matkailu- ja ravintolaelinkeinon. Tämän ohella on nähty viitteitä internetkaupan noususta uudeksi kanavaksi matkustajatuonnin rinnalle. Myös internetkauppa tulee edelleen heikentämään kotimaisen myynnin osuutta ja verotuottoja. Ruotsissa internetkauppa on jo lähtenyt nopeasti kiihtyvään kasvuun: vuonna 2013 Ruotsissa internetin kautta tilatun alkoholin myynti kasvoi nelinkertaiseksi edellisvuoteen nähden ja oli 2 % alkoholin kokonaismyynnistä. Suomessa 2 %:n osuus kokonaismyynnistämme tarkoittaisi 850 000 litraa 100-prosenttista alkoholia.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön harkitsemattomasti heittämä esitys alkoholiveron korotuksesta osoittaa, että alkoholiin liittyviä asioita käsitellään väärässä ministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoiman alkoholipolitiikan tavoitteena on ehkäistä alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja sekä hillitä sen kulutusta. Ei ole tarkoituksenmukaista, että sosiaali- ja terveysministeriö käyttää sille asetettua alkoholihaittojen ehkäisijän roolia ´helppona´ tekosyynä ehdottaa veronkorotuksia ratkaisuksi kasvun, työllisyyden ja julkisen talouden tasapainon vahvistamiseksi. STM:n esitys toimisi taloudellisiin tavoitteisiin nähden päinvastaiseen suuntaan, mutta ei kuitenkaan vähentäisi kokonaiskulutusta eikä lieventäisi alkoholihaittoja.

 

Kotimainen, vastuullisesti toimiva ja verotuloja tuottava alkoholikauppa on suurissa vaikeuksissa johtuen toistuvista veronkorotuksista ja yleisen kustannustason noususta. Hintaerojen syveneminen Suomen ja Viron välillä johtaa matkustajatuonnin kasvuun ja kotimaan myynnin vähentymiseen. Kannattavuuden äärirajoilla toimiminen heikentää yritysten mahdollisuuksia työllistää suomalaisia veronmaksajia. Kasvua ja työllisyyttä saadaan Suomeen vain kotimaista yritystoimintaa tukemalla, ja siihen tarvitaan koko valtioneuvoston tahtotila.