SAJK
 

Pantittomat pullot ja tölkit ovat kierrätyksen todellinen ongelma

Ympäristöministeriö on korottamassa alle litran suuruisten juomapakkausten panttia 0,20 euroon ja litran ja sitä suurempien pakkausten osalta 0,40 euroon. Ministeriö perustelee korotusta sillä, että se kannustaa palauttamaan pulloja ja vähentää roskaamista. Pantti koskee kuitenkin vain palautusjärjestelmiin kuuluvia juomapakkauksia. Todellinen ympäristöteko olisi keskittää huomio niiden pakkausten talteenottoon, jotka ovat palautusjärjestelmän ulkopuolella.

Tiedote 9.4.2013

Viidennes suomalaisten kuluttamista alkoholijuomista on hankittu muualta kuin Suomen rajojen sisäpuolelta. Lisäksi osa kotimaisessa vähittäismyynnissä tai päivittäistavarakaupassa myytävistä juomapakkauksista ei kuulu mihinkään kierrätysjärjestelmään. Myös merkittävä osa lasiin pakatuista päivittäistuotteista, kuten säilykkeet, eivät sisällä minkäänlaista kannustinta jätemateriaalin kierrättämiseksi. Näistä palautusjärjestelmien ulkopuolisista pakkauksista ei makseta kuluttajalle lainkaan panttia.

Korottamalla panttia ympäristöministeriö kohdistaa kotimaiseen kustannusrakenteeseen vaikuttavia toimenpiteitä niihin pakkauksiin, joiden kierrätysvelvoite jo nyt täyttää lain tiukat vaatimukset.

"Alkoholijuomien osalta ehdotettu toimi suurentaa entisestään kotimaassa myytävien ja ulkomailta hankittavien tuotteiden välistä kustannuseroa ja tuo oman lisänsä jo nyt huolestuttavan suureen kannustimeen hankkia juomat ulkomailta, kuten Virosta", sanoo Tuomas Meriluoto Suomen Alkoholijuomakauppayhdistyksestä.

Alkoholimaahantuojia ja -tukkumyyjiä edustava SAJK katsoo, että ympäristöministeriön tulisi miettiä keinoja pantittomien pakkausten kierrätyksen tehostamiseksi ja kustannusten kohdentamiseksi oikeudenmukaisella tavalla.

 

Lisätietoja:

Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys (SAJK) ry

Puheenjohtaja Tuomas Meriluoto

tuomas.meriluoto@winestate.fi

040-5239530