SAJK
 

Ajankohtaista

Viron valmisteveron muutos siirsi heti alkoholiostoja Latviaan

Viron alkoholiveron korotukset eivät vähennä matkustajatuontia, vaan siirtävät ostoja Latviaan. Etenkin suurten erien tuojat hakeutuvat kauemmas Baltiaan. Samalla väkevien tuonti Virosta korostuu, ilmenee Viron ja Suomen välisillä laivoilla tehdystä haastattelututkimuksesta.


Matkustajatuonti syö eniten Alkossa myytävien tuotteiden kysyntää

Alkoholin matkustajatuonti on kesäsesongin aikana kohonnut rajusti. Eniten matkustajatuonnin kasvu näkyy väkevien myynnissä: enemmän kuin joka neljäs Suomessa kulutettu väkevä alkoholijuomalitra on peräisin matkustajatuonnista.  Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK toivoo, että Alkon kilpailukykyyn kiinnitettäisiin huomiota.

Viinien vähittäismyyntioikeus vain Alkossa perustuu EU-lakiin

Viinit ruokakauppaan -keskustelussa tulisi huomioida alkoholin vähittäismyyntiin liittyvät lakisääteiset ja taloudelliset kysymykset.

– Kysymyksen pitäisi kuulua, halutaanko Suomessa nyt siirtää kaikki alkoholijuomat päivittäistavarakauppaan vai ei. Pelkästään viinien vapauttamisesta puhuminen ei ole realistista, toteaa juomien maahantuojia edustava Suomen alkoholijuomakauppayhdistys (SAJK).

Tiedote 18.2.2016

Suomalaiset ostavat alkoholia Virosta entiseen malliin, laskua vain isoissa lasteissa

Valvonnan tiukentuminen ja alkoholiveron pysyminen ennallaan ovat hillinneet suomalaisten Virosta tekemiä alkoholiostoja. Vaikka neljä viidestä matkustajasta tekee alkoholiostoksia käydessään Virossa, jättikokoisten lastien hamstraus on vähenemään päin, ilmenee Suomalaisten alkoholiostot Virosta 2015 -tutkimuksesta. 

Lehdistötiedote 4.2.2016

Tutkimus: alkoholin matkustajatuonti edelleen korkealla tasolla

Suomalaisten Virosta tuoman alkoholin määrä on pysynyt korkealla tasolla eikä se ole merkittävästi muuttunut viime vuodesta. Tänä vuonna alkoholia on tuotu noin kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän, selviää Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tuoreesta matkustajatuontitutkimuksesta. Jotta alkoholin matkustajatuonnin määrä saadaan laskuun, alkoholiveroa on laskettava asteittain eurooppalaiselle tasolle.

Lehdistötiedote 12.11.2015

Virosta juomia trokaavien asiakkaina on myös nuoria

Suomalaiset nuoret juhlivat Virosta tuoduilla juomilla siinä missä aikuisetkin. Koulujen päättäjäispäivänä tehdyn kyselyn mukaan joka kymmenes Helsingissä tavattu nuori joi Virosta tuotuja alkoholijuomia. — Trokari ei kysy papereita, sanoo Tuomas Meriluoto Suomen Alkoholijuomakauppayhdistyksestä.

Lehdistötiedote 12.6.2015

Trokarit tuovat puolet Virosta tuodusta alkoholista

Virosta Suomeen saapuvista matkustajista viisi prosenttia tuo maahan 49 % kaikesta matkustajatuontiin lukeutuvasta alkoholista, raportoi Tutkimus- ja analysointikeskus TAK. — Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus vähenisi lähes puoleen nykyisestä, jos ammattimainen trokaus saataisiin loppumaan, sanoo Tuomas Meriluoto Suomen Alkoholijuomakauppayhdistyksestä.

Lehdistötiedote 2.2.2015

Alkoholiala muistuttaa: salaviina voi vaarantaa terveyden

Trokarien myymä alkoholi voi olla väärennös, jonka laatu saattaa koitua kohtalokkaaksi, muistuttaa laillisia maahantuojia edustava Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys.

Lehdistötiedote 18.11.2014

Suomen työllisyyttä ja kasvua ei saada uuteen nousuun alkoholiveroa korottamalla

Suomalaisia alkoholijuomien maahantuonti- ja tukkumyyntiyrityksiä edustava Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys SAJK pitää sosiaali- ja terveysministeriön esitystä alkoholiveron korotuksesta vastuuttomana. Korotusten sijaan alkoholiveroa pitää alkaa mahdollisimman pian kohtuullistaa eurooppalaiselle keskitasolle. Mikäli näin ei tehdä, maksavat suomalaiset yhä enemmän alkoholiveroa Viroon, vaikka alkoholista koituvat haitat tulevat meidän yhteiskuntamme maksettavaksi.

Mielipide 14.11.2014

Matkustajatuonnin seurantatutkimus vahvistaa: alkoholiveron korotus olisi harkitsematonta nykytilanteessa

Alkoholin matkustajatuonnista on tullut merkittävä ongelma Suomen taloudelle. Tänään julkaistujen tietojen mukaan matkustajatuonti on kasvanut viimeisen 12 kuukauden aikana 11,5 %. Luvusta puuttuu edelleen seurantatutkimuksen ulottumattomissa oleva laiton alkoholintuonti, jonka Tulli on vahvistanut myös kasvaneen merkittävästi viime aikoina. Tulokset julkaistiin vain muutamia päiviä ennen kuin hallituksen esitys laista alkoholiveron korottamiseksi annetaan eduskunnalle.

Lehdistötiedote 12.9.2013

Alkoholiverolla on selvä yhteys matkustajatuonnin haittoihin

Suomen hallitus saa lähiviikkoina käsiteltäväkseen budjetin, jossa esitetään jälleen alkoholiveron korotusta vuoden 2014 alussa.

Mielipide 14.8.2013

Pantittomat pullot ja tölkit ovat kierrätyksen todellinen ongelma

Ympäristöministeriö on korottamassa alle litran suuruisten juomapakkausten panttia 0,20 euroon ja litran ja sitä suurempien pakkausten osalta 0,40 euroon. Ministeriö perustelee korotusta sillä, että se kannustaa palauttamaan pulloja ja vähentää roskaamista. Pantti koskee kuitenkin vain palautusjärjestelmiin kuuluvia juomapakkauksia. Todellinen ympäristöteko olisi keskittää huomio niiden pakkausten talteenottoon, jotka ovat palautusjärjestelmän ulkopuolella.

Tiedote 9.4.2013